Sandvika Videregående skole
Vi er et blanda kor med ca 40 sangere som øver hver mandag kl 1900-2130 på Sandvika Videregående skole. Vi disponerer også lokale i Kulturstasjonen i Løkkeåsveien 2 der vi også har enkelte øvelser og aktiviteter. Les mer her

Vår dirigent er Rebekka Ingibjartsdottir

Vi synger all slags musikk, fra viser og «folkelig» musikk til jazz, klassisk, spirituals og kirkemusikk

Kom og syng med oss!

Fra vår siste konsert i 2022 i Bryn kirke med Markus Tãhti Dunseth som dirigent.

Kommende konserter

Tid Tittel Sted
09.06.2023 08:00 - 23:00 Kortur med konsert i Irland Ikke angitt
27.11.2023 19:00 - 20:00 Førjulskonsert Bryn kirke Bryn kirke

Øvelser og seminarer

Tid Tittel Sted
30.01.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 4, Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
31.01.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse alt 1, 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
06.02.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 5, Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
07.02.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse bass-tenor 1, 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
13.02.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 6, Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
21.02.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 7 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
28.02.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 8 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
07.03.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 9, Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
13.03.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 10 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
14.03.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse sopran 2 Vår 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
20.03.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 11 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
21.03.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse alt 2, 23 Ikke angitt
27.03.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 12 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
11.04.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 13 Vår 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
17.04.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 14 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
24.04.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 15 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
02.05.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 16 Vår 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
08.05.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 17 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
09.05.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse sopran 3, 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
15.05.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 18 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
16.05.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøveøse tenor og bass 3, vår 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
22.05.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 19 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
23.05.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse alt 3 Vår 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
30.05.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 20 Vår 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
05.06.2023 19:00 - 21:30 Korøvelse 21 Vår 23 SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE, mandager
11.11.2023 10:00 - 23:00 Korseminar Sundvolden Høst 23 Sundvolden hotell
12.11.2023 08:00 - 13:30 Korseminar Høst 23 Sundvolden hotell

Annet

Tid Tittel Sted
28.03.2023 19:00 - 21:00 Gruppeøvelse tenor og bass 2, 23 Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
25.04.2023 19:00 - 21:00 Kormøte Irlandstur Kulturstasjonen Løkkeåsveien 2, tirsdager
08.06.2023 12:00 - 23:00 Kortur reise til Irland Ikke angitt
10.06.2023 08:00 - 23:00 Kortur Irland Ikke angitt
11.06.2023 08:00 - 23:00 Kortur Irland Retur Ikke angitt