Øvingslokalene våre

Vårt øvingslokale i Sandvika videregående skole

Sandvikakoret har sitt faste øvelokale på Sandvika videregående skole i Elisas Smiths vei 15. Skolen ligger siden langs Sandvikselven og Monetbroen som er del av gangveien mellom skolen og Sandvika.

Koret øver her hver mandag kl. 18.30 – 21.

Sandvikakoret øver fast på Sandvika videregående skole

Elias Smiths vei 15 ble bygget for Bedriftsøkonomisk institutt i 1988. Bygningen ble oppfattet som et fysisk uttrykk for de forandringene institusjonen gjennomgikk i 1980-årene. Høyskolen og dagens skole, ble organisert rundt en åpen glassgate med bibliotek, og undervisningsrom sentralt plassert i bygget, Bygningen realiserte også tanken om moderne og fleksibel undervisning med mange små og store auditorier. Handelshøyskolen BI flyttet fra Sandvika til nytt bygg i Nydalen i Oslo i 2005. Bygningen i Sandvika ble da overtatt av Sandvika videregående skole.

Sandvika videregående skole i Elias Smiths vei 15 ble offisielt åpnet i 2006 etter omfattende ombyggingsarbeider. Skolebygningen er på omkring 19 000 m2.

Sandvikakoret samt flere andre musikkgrupper (Storband og kor) drar nytte av lokaler som Viken tilbyr frivillige organisasjoner i lokalmiljøet.

Vårt gamle øvingslokale i Løkkeåsveien 2

Vårt gamle øvingslokale i Løkkeåsveien 2 disponerer vi på tirsdager mellom kl.19 og 21.30. Her holder vi avtalte gruppeøvelser for de ulike stemmegrupper, fellesmøter og opplæring samt fellesøvelser når skolen må holde stengt. Koret har også sitt lager i dette bygget.

Kommunelokalet i Løkkeåsveien 2 er  et tidligere administra­sjons­bygg for Bærum kommune.  I 1899 ble kommunelokalet i Løkkeåsveien bygd i dragestil etter tegninger av slottsarkitekt Hjalmar Welhaven med herredsstyresal, formannskapssal og kontorer og leiligheter. I 1927 ble administrasjonen og den politiske virksomheten flyttet til det nye rådhuset. politiet flyttet inn i 1935. Det var kontorer i 1. etasje og arrestlokaler i kjelleren. Politiet ble værende i bygningen frem til 1972. Bærum kommune eier fremdeles huset, der ulike kommunale kultur- og fritidstilbud driver sine aktiviteter. Etter at politiet flyttet ut i 1967, har huset hatt mange brukere; Heimevernet, Bærum Husflids­forening, Klubben Fritids­senter for utviklings­hemmede, Kultur­stasjonen og siden 2001 har avdeling Tilrettelagt fritid i Bærum kommune hatt kontorer der, og tilrettelagt for fritid­saktiviteter i huset og andre steder.

Kulturstasjonen i løkkeåsveien 2. Kilde: bilder.baerum.kommune.no

Litteratur: Andersen, Berit, Spor i landskapet, et riss av kulturhistorien i Akershus, 2006 Jacobsen, Jacob: Sandvika – i Bærum, 1979 Moe, Liv Frøysaa, Kulturminner i Sandvika, Rapport til kommunedelplan Sandvika, 2005 Myhre, Jan Eivind, Askers og Bærums historie, Bærum 1840-1980, 1982 Publisert: 29.08.2008 Sist endret: 15.01.2010 Forfatter: Liv Frøysaa Moe