Sandvikakoret

Sandvikakoret ble stiftet i 1933 under navnet Sandvika Blandede Kor og feiret sitt 90 års jubileum i 2023.

Vi synger all slags musikk, fra folkemusikk til klassisk, viser og pop, og deltar på egne og andres arrangementer med seminarer, festivaler, konserter og turer i inn- og utland.

Vi er en glad gjeng på ca. 50 sangere og er et av de største korene i Asker og Bærum. Vi er fortsatt et blandet kor og prioriterer nå opptak av menn før damer, med venteliste for sopraner og alter.

Koret bruker lydfiler som hjelper oss med innlæring av nye sanger. Alle får opplæring i bruk av vår hjemmeside, med blant annet digital kalender, notearkiv og lydfiler.

Vi øver i i den nye kommunegården i Sandvika hver mandag kl. 1800 – 20.30 og har i tillegg noen gruppeøvelser for de enkelte stemmegruppene.

Dirigenten vår heter Rebekka Ingibjartsdottir. Se mer her
Ta kontakt med leder eller nestleder om du har spørsmål

Koret på seminar på Sanner hotell høst 2021