Referat styremøte 3 juni. Nå sommer – og så ?

Hei alle korvenner!

Dette er et referat fra siste styremøte 3.6.24 med status for gjennomført vårsemester og plan for høstsemesteret slik det foreligger. Noe info som er mottatt og bearbeidet etter styremøtet er medtatt.

  1. Øvelokaler.

Hele styret og Rebekka har vært på befaring og avholdet siste styremøte på Kunnskapssenteret i Sandvika. Bakgrunnen for dette er å se på muligheter for bedre akustiske øvelokale enn det vi disponerer i dag, men som er gratis. Etter utsjekking av Tanken, kulturskolen, Akademiet, andre skoler m.m. har vi etter besøk på Kunnskapssenteret fått et tilbud om leie av et tilsynelatende bedre øvelokale. De kan dessverre ikke låne ut lokaler gratis og i forhold til dagens gratis møtelokaler vil dette medføre en økning av kontingent (ca 300 kr. per semester) med vårt aktivitetsnivå i dag. Videre er det en forutsetning at vi leier auditoriet for konserter en gang i året. (3000 kr.). Vi ønsker ikke at enkeltmedlemmer får problemer med økt kontingentbetaling. Styret har derfor ikke takket ja til tilbudet, men vil lufte dette åpent med korets medlemmer.

2 . Status vårsemester 24.

Sommeren er over oss:) Vi har gjennomført programmets fire konserter, ett kurs med sangpedagog for kor og sommeravslutning på Kalvøya. Her er en kort status fra vårsemesteret:

Frelsesarmeen:  Bra lokale å synge i, men denne gangen var det vel nesten ingen som kom, utenom Frelsesarmens ledelse/tilretteleggere.

Lindelia sykehjem:  Meningsfylt, vi gir noe tilbake lokalt og styret ønsker å gjøre tilsvarende konserter hvert halvår. Kommende høst synger vi på SSE.

Kurs Sangteknikk ved Anna Sandvik. Et pionerprosjekt i regi av Akershus sangerform og derfor gratis for oss. Godt oppmøte og positive tilbakemeldinger. Anna er flink og jobber nå fast i Akershus sangerforum.

Felleskonsert Folkebadet: Vi leide scenen og lydmann fra folkebadet. Hyggelig stemning. Flotte dirigenter! Positiv tilbakemelding fra både Eli og Emilie. Kun 23 betalende , godt kake- og kaffesalg. Vi var til sammen 61 sangere (31 stilte fra oss). Flott vær i en litt mørk klubbstemning i gamle Musikkflekken- (?)

BAKgården: Fint vær og f-hyggelig stemning, ganske mange tilskuere og bra gjennomført. Positive tilbakemeldinger fra tilhørere. 25 stilte fra oss. Flere fra oss meldte at dette var vår beste konsert i år og beste de hadde vært med på i BAKgården.

Status for konserter: Vi lufter muligheter for forbedringer:

Oppmøte: Forslag om å unngå to konserter lørdager etter hverandre på denne tiden slik at flere av oss kan stille. Planlegge for en lørdag og hverdag som passer Rebekka. Ber alle følge med på meldinger/l-kalender styrereferater og legge inn konserter i egen kalender tidlig. Tilskuere: Kormedlemmer jobber mer for få med noen venner / familie. Vi er r avhengig av  vårt viktigste publikum, gir stemning og inntekt der vi tar billetter.

3. Program for høstsemesteret

Oppstart : 19. august i Kommunegården. I kalenderen for øvelsen finner dere repertoaret for første øvelse. Flere er lagt inn allerede (konfer. melding om repertoar )

Etter vurdering av styret deltar vi ikke på Byfesten i Sandvika i siste del av august i år: Dette er fordi vi nettopp hatt to konserter med samme repertoar, og ville brukt mye av det samme repertoaret på nytt rett etter ferien. Vi har nettopp sunget i Bakgården og skal ha felleskonsert i Kommunegården før jul. Og så ønsker vi å komme i gang med ett nytt repertoar fra start.

3 konserter og korseminar. (disse tre er undret fra tidligere meldinger på øvelser og i kalender. Rebekka meldte på sommeravslutningen litt mer om dette, basert på samarbeidet med messingkvintetten.

7. oktober: Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) kantinen. (I stedet for sykehjemskonsert). Se kalender. Repertoar ikke bestemt.

16. -17 nov. Korseminar Sanner hotell. Program som tidligere år.(Se kalender)

28. november. Kommunegården. Felles lunsjkonsert for 3 kor (Konsert på gulvet i møteplassen): Vi synger sammen med Fornebu Singairs og Sandvikens mandskor. Vi blir mange nok til å få et bra trøkk i lokalet uten mikrofoner. Det gjøres avtale om felles repertoar *

2. desember: Adventskonsert i Bryn kirke med Brasseriet

I år har vi med oss messingkvartetten Brasseriet. En flink gjeng med lang erfaring fra storband m.m. Repertoaret for felles sanger ble valgt på et felles møte 29. mai. Konserten blir 3 delt. Det er avtalt to felles øvelser, se kalender. Noter er lagt ut i notearkivet og i kalender for første øvelse 19 august. Se egen melding om fellesrepertoaret.

A capella program i høst: Du grønne glitrende, Grieg, Ding dong merrily on high, jul jul strålande jul? Noter legges ut i notearkiv og kalender etterhvert. *)Rebekka ønsker 2-4 sanger til, som avtales med de to andre korene vi skal synge med i kommunegården.

9. desember. Juleavslutning med Rakfisklag på Jardarhuset.

4. Island 25:

33 er påmeldt. Naboleiligheter i boks: Downtown Reykjavik Apartments. Flybilletter bestilles nå i juni. – Se tidligere melding om betaling. Mer info kommer til påmeldte når det er mer å melde/betaling etc.

5. Mulig kurs:

Det jobbes med et kurs i korfremførelse på operaen i regi av Akershus sangerforum. Ikke avklart.

God sommer! Hilsen Styret