Notenytt for høsten

Vi har nå 4 nye sanger som skal synges med brassband. Fint om vi kan begynne å se på disse i sommer. De ligger i notearkivet (alfabetisk) på hjemmesiden :

We wish you a merry Christmas

O come all ye faithful 

Lo, How A Rose E’er Blooming (det hev ei rose sprunge)

Heyr, himna smidur

Foreløpig har vi MuseScore øvefil (ligger også i notearkivet) bare for den siste, men vi jobber nå med å legge inn de andre.

Fortsatt god sommer og god øving, hilsen styret.