Betaling av forskudd til Island

Pass på at dere betaler til konto 6230.05.52175 ikke bruk vipps

kr 1 000,-. innen 15.06.2024 forskudd på flyreisen til Island.

Dette er et beregnet depositum og som er ment å dekke 30% av billettprisen. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, vil det komme et tilleggskrav.

Oppdatert budsjett, følger om ikke så lenge.

Mvh