Tur til Island sjekk navn mot pass

Sjekk at navnene på listen stemmer overens med navnet i passet deres.

Det må også innbetales kr 1000,- i forskudd.

Konto nr 6230.05.52175 

Se navnelisten