Gunnar Arne Sørby

Jeg vil melde at Gunnar Sørby døde 5.april.
Gunnar var æresmedlem etter mange år i koret og deltok
siste år med oss på korets jubileumsmiddag på Sundvolden hotell.

Minnesiden til Gunnar finner du på personliggravferd.no.

Koret har sendt En siste hilsen som bårebukett til bisettelse i Åros kirke fredag 19.april kl. 13.00.