Referat fra styremøte 8.april 24

Nytt referat fra siste styremøte finner du på hjemmesiden under:

Medlemmer /Dokumentarkiv/styremøter/2024/Sandvikakoret referat kort styremøte 8.4.24

Sees på kurset Stemmebruk i dag mandag 15.4. kl.19 🙂