Endring av tid for korøvelser

Fra og med mandag 22 april endrer vi korøvelser til kl. 18.00 – 20.30. Det betyr at vi fra da begynner og slutter en time tidligere.

Forslaget er ønsket av mange inkludert flere som ikke bor nært. Forlaget ble luftet på korøvelse og så sendt ut på høring 23. mars.

Enkelte (3) har meldt at de primært ønsket å fortsette som før, men kan møte og har gått god for endringen. Etter det har ikke styret mottatt nye meldinger, og anser forslaget som godkjent.

Kommune (Aktiv kommune) har hjulpet meg med bookingendringene, som nå gjelder alle øvelser framover ut året. Tidspunktet i Kalender for vårsemesteret er rettet opp. Kalender for høstsemesteret blir nå også rettet opp.

Vi vil nå disponere U1C3 på mandager fra 17.30- 22.00. Det betyr at koret disponerer «vårt» rom etter øvelser fram til kommunegården stenger.

MERK at vi fortsatt starter kl 19.00 kommende to mandager.

God helg!