Kortur 2025?

Det har vært stemning for en ny tur 2 år etter turen til Irland.

På kommende øvelse 18. mars blir liste for avkrysning lagt ut.

På medlemsmøte 13 februar ble mulig kortur 2025 diskutert. Her var 50 % av medlemmene tilstede. en ikke-forpliktende avstemning gav full oppslutning om å gå for det. Som meldt på siste medlemsmøte stiller styret spørsmålet på nytt til alle: ja eller nei til tur 2025.

Hvis ja; hvor skal vi dra?

Island er foreslått av mange, med Rebekka som tar oss hjem. For å redusere kostnad tilbyr å bruke sine kontakter innen kor, transport, kirker m.m. og være vår guide. Vår reiseoperatør er innforstått reduksjon i sitt tilbud / program. Island er ikke billig og 12 000 kr må påregnes + mat og enkelttrom.

Reisetidspunkt: Tidlig påmelding nødvendig: Hotell reserveres min.1 år før. Fly: 11 mnd. før.- Opphold over 3 Netter: Torsdag – Søndag. Aktuell dato: 22.-25. mai. (Tur fra medio juni er høysesong og ansees for dyrt. Uaktuelt: Kr.him.f: 29/5-1/6 og  pinse 8/6-9/6).

Hotellet/pensjonatet søkes lagt til utkant av Reykavik, ca. en time fra flyplass

Skisse til program: -Gående sightseeing i Reykjavik med Rebekka som guide. -Besøke Harpa konserthus .- Konsert i Hallgrims kirke i  Reykjavik med annet kor. Ev konsert 2 med annet kor.- Event. begrenset busstur m. «privat» leiet buss.

Alternativ tur? Som alternativ kan velges et rimeligere sted og krysses av hvis det er mer ønsket.

Medlemsmøte fikk et markert flertall til støtte for å jobbe videre med Island som mål. Vi spør likevel alle på nytt (ikke-forpliktende) og ber alle som vil reise om å krysse av reisemål på listen som legges ut.

Øvrige sender svar til post@sandvika.no: Ja eller nei til tur 25: Hvis ja: Støtte for tur til Island, eller ev. annet alternativ. Svarfrist: øvelse 8.april

 

  

På korøvelsen 18. mars blir det lagt ut en påmeldingsliste.