Test av beskjeder via hjemmesiden

Dette er en test på å sende meldinger til kormedlemmene via systemet på hjemmesiden. Alle skal få en mail med link til nye beskjeder. Legg merke til om du får denne beskjeden via mail fra post@sandvikakoret.no
Vi tar opp dette på en kommende øvelse.